Concursuri/examene

Pediatrie - Facultatea de Medicina, UMF “Carol Davila”

LISTA CU POSTURILE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ SCOASE LA CONCURS IN SEMESTRUL I

AL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

Lista (click aici)

Calendarul desfasurarii concursului (click aici)

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CU POSTURILE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ SCOASE LA CONCURS IN SEMESTRUL I

AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

Lista (click aici)

Calendarul desfasurarii concursurilor (click aici)

Metodologia de concurs (click aici)

_________________________________________________________________________________________________________

CONCURSURI DIDACTICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ

DETERMINATĂ PENTRU SEMESTRUL I ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

Lista posturi (click aici)

Calendarul desfasurarii concursurilor (click aici)

Conditii de inscriere la concurs (click aici)

_________________________________________________________________________________________________________

 

LISTA CU POSTURILE DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADA DETERMINATA, SCOASE LA CONCURS

IN SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Lista (click aici)

Calendarul desfasurarii concursului de ocupare a posturilor de asistent pe perioada determinata (click aici)

Metodologie concurs asistent universitar (click aici)

_________________________________________________________________________________________________________

 

EXAMEN DE SPECIALITATE - SESIUNEA MARTIE 2021

COMISIA  - DISCIPLINA DE PEDIATRIE SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. VICTOR GOMOIU"

ANUNT

In atentia candidatilor care au sustinut proba scrisa in data de 05.04.2021 la examenul de specialitate - domeniul Pediatrie - sesiunea martie 2021:

Deschiderea tezelor va avea loc in data de lun 12.04.2021, ora 09.00, la sediul Disciplinei (etaj 1, camera 1-036)

 

Anunt - Download

_________________________________________________________________________________________________________

 

PROGRAMAREA  DESFĂȘURĂRII  CONCURSURILOR  DIDACTICE ȘI DE CERCETARE

Semestrul II

anul  universitar  2019 – 2020

 

Proba didactică – expunerea publică online în 15-20 minute a unui subiect formulat de comisie din tematica de concurs se va desfasura in data de 16.09.2020, incepand cu ora 13.00, la sediul Disciplinei de Pediatrie de la Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”-corpul nou, etaj 2.

Anunt concurs - Download

Monitorul Oficial - Download

 

_________________________________________________________________________________________________________

REZULTAT CONCURS 
Download PDF

ANUNT CONCURS

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar pe durata nedeterminata poz. 16, care se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 371/26.05.2011, partea I, modificată și completată prin Hotararea de Guvern nr. 883/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 967 din 15 noiembrie 2018.

Proba scrisă, cu durata de 3 ore se va desfasura in data de 25.02.2019, incepand cu ora 9.30, la sediul Disciplinei de Pediatrie de la Spitalul Clinic de Copii „Victor Gomoiu”-corpul nou, etaj 2.

 

Anunt concurs - Download

Monitorul Oficial - Download

Metodologie - Download

Calendar concurs - Download

Tematica/Bibliografie - Download